Chia sẻ

{ Bắt đầu]Xem năm nay tài vận làm sao? —— đại lục nhâm án lệ một cái

Đông phương tai 0 29 2 0 23- 0 2- 1 1 Công bố tại Thiểm Tây

Có đọc giả trưng cầu ý kiến năm nay tài vận làm sao? Đông phương tai thử lấy đại lục nhâm phân tích của như sau:

Năm quý mão giáp tháng dần bính thân nhật đinh giờ dậu

Giáp ngọ tân tuần đêm quý dậu quý nhân nghịch chữa

Tuần không thìn tị

Năm 1967 âm lịch tháng tám sinh ra ,

Năm mệnh Đinh Mùi hành năm nhâm tuất

Chính bắt đầu từ khóa , được khóa truyền như sau:

1 , bản khóa chi đến gia tăng can bên trên, được can khắc , là "Người ở rể khóa "

2 , can bên trên thân làm Thê tài , rơi vào cung tị , bên trên nhân đằng xà , thân tài được trên dưới áo jacket , lại đằng xà tại tị , là "Đằng xà trở về nhà" bản vì cầu tài tất được tượng .

Nhưng thân tài kỵ không , là tài không tượng .

3 , thân tài nhân đằng xà thiên tướng . Đằng xà giả , hư ảo không được thực chi thần , cũng có "Cầu tài không được thực" tâm ý .

4 , ba truyền trong thân tài phát sinh dụng , nhưng tạo trên dưới áo jacket , tất pháp có nói: sơ bị áo jacket không được do chính mình . Tài không thể được tâm ý ,

5 , bốn khóa ở bên trong, hai ba khóa tướng đồng , là "Không soạn bài ", ý chỉ tình trạng còn không có đủ .

6 , ba truyền ở bên trong, trung học sơ cấp mạt ba lan truyền sinh ! Tất pháp có nói: "Ba lan truyền sinh ra tiến cử" cầu tài sự tình , tất có người ở trong truyền dẫn .

7 , trong truyền kiến hợi quỷ , "Truyền tài gặp quỷ tài đừng kiếm" . Cầu tài dịch dẫn phát sinh bất hoà , cũng là cầu tài không được tâm ý .

8 , mạt truyền kiến dần , nhân bạch hổ hung thần , xung động can bên trên của thân tài , tài Ly ngã mà đi . Tài không thể được . Hoặc là mà phục mất !

9 , bản mệnh mùi thượng thần gặp tuất là Nhật can mộ thần , mộ thần phục mệnh , mọi việc u ám !

1 0 , hành năm đến tuất , thượng thần gặp sửu , sửu là điếu khách sát , thiên tướng gặp thái thường , e rằng có thân tổn thương .

Tổng hợp trở lên, năm nay tài vận không tốt ! Cần phòng cầu tài mất thoát , không được thực !

Mời tham khảo !

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>