Chia sẻ

Đại mỹ trung quốc --- đêm muộn của bắc kinh

Gió nhẹ vô ý 2 0 15- 0 1- 0 8


夜晚的北京 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客
夜晚的北京 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京(三) 【原创】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

Vương phủ tỉnh giáo đường của rộng trường bên trên dâng lên ngũ tinh hồng kỳ

夜晚的北京(一) 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的博客

夜晚的北京(一) 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的博客

夜晚的北京(一) 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的博客

夜晚的北京(一) 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的博客

Tại bắc kinh đứng đường cửa bắc hướng về đông quay chụp đến kiến quốc môn nội đường cái

夜晚的北京(一) 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的博客

Tại bắc kinh đứng đường cửa bắc hướng về phương tây quay chụp đến kiến quốc môn nội đường cái của xây dựng

夜晚的北京(一) 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的博客

Tại đông chỉ giao lộ hướng về đông quay chụp đến kiến quốc môn nội đường cái

夜晚的北京(一) 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的博客

Tại đông chỉ giao lộ hướng về phương tây quay chụp đến đông trường an phố của xây dựng

夜晚的北京(三) 【原创】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京(三) 【原创】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

Nơi xa trong bóng đêm cao lớn xây dựng là trung quốc trung tâm mậu dịch quốc tế tam kỳ ( chủ tháp lâu cao 33 0 mễ , là bắc kinh thị cao nhất xây dựng ) cùng ở vào quốc mậu càu góc tây nam của ngân Thái trung tâm ( trung ương lầu chính cao 249 .9 mễ , là trường an phố bên trên của tối cao xây dựng )

夜晚的北京(三) 【原创】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

Trung ương loa phóng thanh tháp truyền hình là bắc kinh thị 2 0 thế kỷ 9 0 năm thay mặt thập đại xây dựng của một

夜晚的北京(三) 【原创】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京(二) 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京(二) 【原创】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

Ngài bây giờ thấy được là trong bóng đêm ngân Thái trung tâm , ngân Thái trung tâm ở vào quốc mậu càu "Kim thập tự" của góc tây nam , trung ương lầu chính cao 249 .9 mễ , 63 tầng , là trường an phố bên trên của tối cao xây dựng . Tại đây đã từng là bắc kinh thứ nhất xưởng tiện của hán chỉ .

夜晚的北京(二) 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

SK cao ốc ở vào ngân Thái trung tâm của phía tây

P夜晚的北京(二) 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京(二) 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

SK cao ốc đối diện quốc mậu cao ốc tây lâu

夜晚的北京(二) 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

Xa xa là tam hoàn đường quốc mậu càu cùng ở vào quốc mậu càu "Kim thập tự" đông nam góc của chiêu thương cục cao ốc

夜晚的北京(二) 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京(二) 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京(二) 【原创】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

夜晚的北京(二) 【原创摄影】 - 迈克 - 迈克的摄影博客

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>