Chia sẻ

Truyền thống văn hóa của năm —— nho gia văn hóa tiên tri xuyên thấu , đạo gia văn hóa kéo dài tuổi thọ , phật gia văn hóa bất sinh bất diệt . 《 đại lục nhâm thần khóa kim khẩu quyết 》 —— xuyên thấu người . . .

Triệu sùng ngật oeyx4 S6w 2 0 18- 0 9-26

Truyền thống văn hóa của năm —— nho gia văn hóa tiên tri xuyên thấu , đạo gia văn hóa kéo dài tuổi thọ , phật gia văn hóa bất sinh bất diệt . 《 đại lục nhâm thần khóa kim khẩu quyết 》 —— xuyên thấu nhân sinh !

Đọc2

Truyền pháp

《 dịch kinh 》 chính là nho gia văn hóa , là nhóm qua đứng đầu , là tiên tri quyết sách chi học .

《 cháu trai mười ba thiên 》 thứ nhất thiên "Bắt đầu tính thiên" trong nói:

"Phu không chiến mà miếu tính thắng giả , được tính thêm vậy;

Phu không chiến mà miếu tính không sao...nổi giả , được tính thiếu vậy .

Thêm tính thắng , thiếu tính không sao...nổi , huống hồ tại không tính ư ."

Trong đó "Miếu tính" liền bao gồm chiêm toán , lại hiệu "Âm binh pháp' .

Thiên đạo có xuân hạ thu đông; địa đạo có sinh trưởng kết rơi; nhân đạo có sanh lão bệnh tử . Này bản quy luật tự nhiên pháp mà như là . Kế của giả hòa hợp vậy. Thành của giả tính vậy. Nguyên nhân có xem xem xét chư thuật sinh vậy . Tuần của khương thượng , hán của trương lương , thục có lỗ minh , đường có lý tĩnh dụng của giả thần , chiến đấu của giả thắng .

《 kim khẩu quyết 》 chính là Chiến quốc tôn tẫn chỗ lưu lại , vô luận dùng cho quân sự , hay là dùng cho dân sinh , đều là tá hòa hợp sắc bén khí , nguyên nhân phàm ngực có chí lớn , nghi ngờ tế thế lợi dân tâm giả nắmCó thành . Nay nâng một án lệ lấy tham gia kiểm chứng của , riêng chỉ tiên tri xuyên thấu mà hậu sự nửa mà công có thể lần vậy !

2 0 18 năm ngày mười bốn tháng tám thần đem giờ thân khóa ,

Can chi chuyển thay:

Mậu tuất năm , tân tháng Dậu , mậu ngọ nhật , canh giờ thân .

Nữ nhân , năm 1978 sinh ra , thuộc ngựa ( lấy ngọ là mà phân )

Mậu chết

Giáp dần vượng

—— —— ——

Giáp dần vượng

Ngọ tướng

Khóa Ví dụ giải thích:

Một , phàm bói thẻ đầu tiên xem hào Dụng , thứ xem vượng hào .

1 , đầu tiên xem hào Dụng:

Bốn vị thuần dương lấy quý nhân giáp dần là dụng , dụng thần chính là bản thân .

2 , thứ xem vượng hào:

Bốn vị ba hành mộc hỏa thổ , lấy hành lệnh của mộc là vượng , quý thần Dần mộc là bản nhân , vượng tướng đoán bản thân có năng lực , bản thân thuộc ngựa , dụng thần thuộc sống chung lưu niên thái tuế tam hợp hỏa cục thành cách .

Hai , Tiêu tức thần kì luận nói: "Lấy cách cục đoán việc thể , 'Dần ngọ tuất ( thiên can mậu lúc Tuất thổ đoán , như khóa bên trong có thân tử thì thiên can mậu lúc Thìn thổ đoán . ) , hỏa cục thành cách , người gây nên hoả hoạn văn minh .

1 ,Đoán‘ tha một thân thích hợp can văn chức , ngành giáo dục sau cùng thích hợp ( đáp ở trường học dạy học ).

2 , đoán tha nhân duyên đặc biệt tốt , hòa hợp thường xã giao , quý nhân nhiều, danh vọng cao ( đáp là ) !

Ba , Tiêu tức thần kì luận nói: năm độn hào xem sự đại nghĩa .

Quý thần Dần mộc khắc thiên can làm quan động .

Sách nói: "Thiên can cùng quý thần chủ thân người năm đầu giai đoạn .

Năm độn hào nói: quan động lợi nhuận cầu quan .Đoán tha đi học thời nên có một chút chứcQuyền , ( đáp thượng sư giới hạn thời là họcSinh hội chủ tịch . ) 【 này khóa mà phân ngọ hỏa tìm đường sống can là ba độn trong cha mẹ của động , chủ phụ mẫu có quan lộc của vị .

Phụ mẫu động có danh ấn thụ , bản khóa quan động lại gặp ấn thụ nguyên nhân đoán nhất định làm quan quý người vậy . ]

Bốn , hào Dụng thiên can giáp , nhân nguyên mậu cùng thời can canh suốt ngày tam kỳ đại quý của tổ hợp ,Đoán tha trong cả đời có nhiều trách nhân trợ giúp , gặp dữ hóa lành , gặp nạn hóa lành ( đáp , xác thực như thế ) .

Năm , quý thần cùng đem thần là phu thê cung , hai cung bỉ hòa ,Làm trái thuộc lòng dương cương âm nhu của đạo , đoán tha vợ chồng bất hòa , mỗi người mỗi ý , thường có mài răng tranh giành phương diện sự tình phát sinh ( bản thân cười lấy gật đầu biểu thị là như vậy ) .

Sáu , bốn vị thuần dương ,Đoán tha mặc dù là nữ họ , nhưngDương cương chi khí đủ mà khí âm nhu không đủ( lấy cười chỉ ra của , không có ý tứ) .

Bảy , cuối cùng đoán nói:

Khóa trung nhị giáp dần vượng , đoán tha sinh ra nhà có hai cây đại thụ , là ngươi nhập thai thụ khí phong thuỷ i châu báu cát khí , liên quan đến tha bản thân ngươi của mệnh mạch hồn thần , nay được nguyệt lệnh vượng khí gây thương tích , có thể biết cây này sớm đã không còn , nhưng cây này tức là bản nhân mệnh mạch hồn thần quyết không thể gây thương , tổn thương chi tắc bản thân tất có tai nạn .

( đáp: xác thực lúc này trong nhà có hai cây đại thụ , một gốc cây hòe , một gốc cây đồng -Cu , tại ngã hai mươi nhiều tuổi thời bới , nhưng thời gian không bao lâu ta liền có bệnh , về sau tìm người đoán , người ta nói là trồng cây chuyện , sau lại lại trồng lại cái cây bệnh thì tốt . )

Sách sau:

【 nếu năng lượng tiên tri cây này là bản nhân châu tiền tệ cát khí , mệnh mạch hồn thần , tại sao có đứt rễ đốn củi tiến hành? Nếu không đứt rễ đốn củi tiến hành lại tại sao tật bệnh quấn thân sự tình? Mong rằng cao minh giả xem xét mà giám hắn.

Phương pháp này chính là tá hòa hợp sắc bén khí mà không phải là thành ác trợ giúp duyên , tam quốc lỗ minh mượn tên tế gió có thành tựu tự vệ vậy. Hồ lô tế đăng bại trận nghịch thiên vậy . Nguyên nhân "Chuyện gì tại người , thành sự tại thiên" thật sự là tại nói cho mọi người mưu sự không đảo ngược thiên vậy! Chư cát lấy thán thiên cảnh chỉ ra hậu nhân , có thể gọi là dụng tâm của lương đau khổ vậy! ]

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>